เลขทะเบียน 650196 วันที่ 29 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว บูชา "หลวงพ่อคูณ" สูงสุด ยกยอดนพสูรย์ปิดทอง พระราชทานเพลิงวันนี้ต่อคิวกราบยาว "1กม." เปิดที่มาทำพินัยกรรม ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2