เลขทะเบียน 650195 วันที่ 28 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เผยขั้นตอนลอยอังคาร "พ่อคูณ"สู่โขง คลื่นศิษย์ทะลักกราบก่อนส่งครูใหญ่ 29 มค. 60 สตรีโคราชรำถวายหน้า"สรีระ"ที่ขอนแก่น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1