เลขทะเบียน 650193 วันที่ 26 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ลาวข้ามโขงไหว้พ่อคูณ เชิดชูตัวอย่างพอเพียง "สุวัจน์" เจ้าภาพพิธีสวด สักการะแน่นหอประชุม หมอทึ่งกล้ามเนื้อชมพู ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2