เลขทะเบียน 650192 วันที่ 25 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "พระธาตุกลางน้ำ" จุดลอยอังคาร หลวงพ่อคูณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1