เลขทะเบียน 650191 วันที่ 24 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แห่วางดอกไม้จันทน์ "พ่อคูณ" ขอนแก่นเปิดวันแรก 2 จุด มข.พิมพ์ 3 แสนเล่มที่ระลึก วัดบ้านไร่บวช 117 รูปถวายนกหัสดีลิงค์มียันต์ป้องมาร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2