เลขทะเบียน 650190 วันที่ 23 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร่วมขบวนหลวงพ่อคูณแน่น "สาธุ" ดังกระหึ่ม โปรยทานดอกคูณบุญ ตั้งหีบศูนย์ประชุม มข. ผวจ.เตือนระวังแก๊งตุ๋น ยันฟังสวดไม่เสียเงิน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2