เลขทะเบียน 650189 วันที่ 22 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 14
ชื่อผู้แต่ง บางกอกเกี้ยน ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว วันพระราชทานเพลิงสรีระหลวงพ่อคูณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1