เลขทะเบียน 650188 วันที่ 21 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ศิษย์นับล้านส่ง "พ่อคูณ" พระราชทานเพลิง 29 มค. ระดมทีมหมอ - ที่จอดรถ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - พระราชพิธี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2