เลขทะเบียน 650187 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 365 วันสวรรคต...โศกสลดไม่จางหาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา - ความรัก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 5

รูปภาพที่ 6