เลขทะเบียน 650184 วันที่ 13 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ครบรอบสวรรคตในหลวง ร.9 พระมหากรุณาธิคุณยังคงขจรไกลไปทั่วโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา - ความรัก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1