เลขทะเบียน 640019 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ร่วมบวงสรวงก่อนตัด "จันทน์หอม" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ชาวไทย - ความเป็นอยู่และประเพณี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ศาสนา ความเชื่อต่าง ๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2