เลขทะเบียน 650183 วันที่ 22 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ทุกหมู่เหล่าทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เสด็จสวรรคต ครบ 100 วัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา - ความรัก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3