เลขทะเบียน 650178 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว รวมหัวใจแสดงความอาลัย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1