เลขทะเบียน 650175 วันที่ 29 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ภาพวาดเดอะฮีโร่ เสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วีรบุรุษ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1