เลขทะเบียน 640002 วันที่ 15 ตุลาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นายกแถลง เป็นวันไม่ต้องการนึกคิด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง รัชกาลที่ 9 - สวรรคต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1