เลขทะเบียน 650172 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,2,8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระราชทานเพลิงจ่าแซม อาลัยวีรบุรุษถ้ำหลวง ปีติในหลวงโปรดเกล้าให้ยศ "น.ต." โชว์คลิป 13 หมูป่าดีขึ้นใกล้ออก รพ. ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วีรบุรุษ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4