เลขทะเบียน 650171 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,2,8,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ขอบคุณชาวโลกหมอยัน 13 ชีวิตปลอดภัย เฉลิมชัยปั้นอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้ว่าฯ แถลงปิดศูนย์ฯ แจงยิบ! ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง วีรบุรุษ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 4