เลขทะเบียน 650167 วันที่ 09 มกราคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ หน้า 1,8
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระราชทานอาหาร-น้ำ รัชกาลที่ 10 ทรงห่วงใยพสกนิกรถวายสักการะ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ความภักดี ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1