เลขทะเบียน 650163 วันที่ 30 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 4
ชื่อผู้แต่ง ทีมการเมือง ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ประทานขุมทรัพย์ทางปัญญาจากฟ้าสู่ดิน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1