เลขทะเบียน 650141 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 9
ชื่อผู้แต่ง ทีมเศรษฐกิจ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว พระอัจฉริยภาพเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1