เลขทะเบียน 650140 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นาหญ้าสวนผสม ต่อยอดคำพ่อสอน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเกษตร/เกษตรกรรม สถิติ

รูปภาพที่ 1