เลขทะเบียน 650138 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 15 บาท
หัวข้อข่าว ร.9 ผู้นำการแพทย์ WHO เทิด"ในหลวง" / เขียนแบบสร้าง "พระโกศจันทน์" งามสง่า ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2