เลขทะเบียน 650133 วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ บ้านเมือง หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง พระมหากษัตริษ์ยอดกตัญญู ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ความกตัญญู ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1