เลขทะเบียน 650130 วันที่ 01 ธันวาคม 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน หน้า 19
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 20 บาท
หัวข้อข่าว รัชกาลที่ 9 แก้ขาดแคลนน้ำ พระราชทานอ่างเก็บน้ำใน อ.สิเกา จ.ตรัง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระมหา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1