เลขทะเบียน 650122 วันที่ 02 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก หน้า 1,8,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ลึกซึ้งในความหมาย... ริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ "บรมราชาภิเษก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3