เลขทะเบียน 650120 วันที่ 25 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว นครศรีดูแล 6 บ่อศักดิ์สิทธิ์เตรียมน้ำ "พิธีราชาภิเษก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1