เลขทะเบียน 650117 วันที่ 16 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ย้อน "พระราชพิธี"ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ "บรมราชาภิเษก" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พระราชพิธีราชาภิเษก ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1