เลขทะเบียน 650111 วันที่ 06 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง ทีมข่าวสตรีไทยรัฐ ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ทูตมะกันยูเอ็นศิโรราบ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทึ่งคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - พระอัจฉริยภาพ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พระราชสำนัก/พระราชกรณียกิจ สถิติ

รูปภาพที่ 1