เลขทะเบียน 650106 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จัดทำภาพยนตร์ 3D แมปปิ้ง "พระผู้เป็นที่รัก" การทรงงานตลอด 70 ปี ที่ครองราชย์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - ความรัก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ภาพยนตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1