เลขทะเบียน 650102 วันที่ 28 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,10
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว 6 พัน ล. จากพ่อคูณ เทวดาของคนยาก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - ชีวประวัติ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1