เลขทะเบียน 650100 วันที่ 22 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,5
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิดกราบลา "พ่อคูณ" ศูนย์ประชุม ม.ขอนแก่น วางดอกไม้จันทน์ถึง 28 ม.ค. สวดอภิธรรมวันละ 4 รอบ ร่วมอุปสมบท 50 รูปถวาย ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - ชีวประวัติ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2