เลขทะเบียน 650099 วันที่ 17 มกราคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ มติชน หน้า 1,12
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เปิด 6 หมื่นร่วมส่ง "พ่อคูณ" ห้ามตั้งตู้รับบริจาค-เรี่ยไร ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ภิกษุ - ชีวประวัติ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว บุคคลสำคัญ/อัตประวัติ/ชีวประวัติ/ประวัติศาสตร์ สถิติ

รูปภาพที่ 1