เลขทะเบียน 640021 วันที่ 03 พฤษภาคม 2562
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก/เครื่องหมายแห่งพระราชา สถิติ

รูปภาพที่ 1