เลขทะเบียน 650090 วันที่ 23 ตุลาคม 2560
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง นายเกษตร ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "ดาวเรือง" ไม้มงคลมีสรรพคุณ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1