เลขทะเบียน 650075 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว คนละครึ่งดันเราเที่ยวด้วยกัน คนแห่จองวันละ 6 หมื่นห้องคาดหมดใน ธ.ค.นี้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง นโยบายการใช้จ่ายเงินของรัฐ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การคลังและนโยบายการคลัง สถิติ

รูปภาพที่ 1