เลขทะเบียน 650072 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว แอฟลาทอกซินในพริกป่น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง พริก ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว พฤติกรรมผู้บริโภค สถิติ

รูปภาพที่ 1