เลขทะเบียน 650071 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 7
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ไก่ออร์แกนิก ซีโร่เวสต์ เมินภาวะไข่ราคาตก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ไข่ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์ สถิติ

รูปภาพที่ 1