เลขทะเบียน 650070 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 6
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สิทธิมนุษยชนฯ บนความขัดแย้ง ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง สิทธิมนุษยชน ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ สถิติ

รูปภาพที่ 1