เลขทะเบียน 650069 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 11
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ยกร่างประกาศ "กัญชา-กัญชง" พ้นยาเสพติด ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง กัญชา - การใช้รักษา ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1