เลขทะเบียน 650065 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 24
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ภัยโควิด-19 รอบสองกระทบทั่วโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1