เลขทะเบียน 650061 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ชื่อหนังสือพิมพ์ ข่าวสด หน้า 1,7
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ออกธนบัตรใหม่-ระลึกพิธีราชาภิเษก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ธนบัตร ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว ของที่ระลึก/ของขวัญ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2