เลขทะเบียน 650059 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว อบรมธรรมะทีมหมูป่า ญาติใส่บาตรพระเณรใหม่จิตใจแน่วแน่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หมูป่า(ทีมฟุตบอล) ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1