เลขทะเบียน 650058 วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,9
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ฉายาโค้ชเอกพระวิสารโทภิกขุ นับพันแห่ร่วมบวช 12 หมูป่าฯ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หมูป่า(ทีมฟุตบอล) ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2