เลขทะเบียน 650053 วันที่ 22 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,2
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว สื่อนอกสัมภาษณ์หมูป่า โทษหนักคุก 6 เดือน "วิษณุ"กร้าวไม่รู้พิษสง"กฎหมายเด็ก" เผยบริษัทต่างชาติทำซีรีส์ฉายทั่วโลก ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หมูป่า(ทีมฟุตบอล) ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3