เลขทะเบียน 650051 วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,8,13
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว เฮ "13 หมูป่า" กลับบ้านถ่ายสดทีวี เดินหน้าประเทศไทย ครูบาบุญชุ่มเฝ้าสังฆราชฯ หมอภาคย์เข้ากรมอบอุ่น ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หมูป่า(ทีมฟุตบอล) ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 3