เลขทะเบียน 650037 วันที่ 02 กรกฎาคม 2561
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 1,3
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ถ้ำหลวงสะท้อนวันนี้ "ภารกิจกู้ภัย" ไทยๆ สู่ "มิติสากล?" ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง หมูป่า(ทีมฟุตบอล) - การช่วยชีวิต ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2