เลขทะเบียน 650030 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ดาวส่องแสงระยิบระยับในดาราจักรทรงกังหัน ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ดาราศาสตร์ ผู้ตรวจ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
ประเภทข่าว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์ สถิติ

รูปภาพที่ 1