เลขทะเบียน 650027 วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง ศุภชัย ศรีงาม ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว "ตลาดนัดเกษตรกร" เมืองกล้วยไข่ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง เกษตรกร - การรวมกลุ่ม ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว กำแพงเพชร สถิติ

รูปภาพที่ 1