เลขทะเบียน 650025 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 17
ชื่อผู้แต่ง กรวัฒน์ วีนิล ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว จากผักตบชวาไร้ราคา สู่แฟชั่นผ้ามีแบรนด์ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง ผักตบชวา - การออกแบบแฟชั่น ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว วิศวกร/สถาปนิก/ธุรกิจการออกแบบตกแต่ง สถิติ

รูปภาพที่ 1