เลขทะเบียน 650023 วันที่ 20 ธันวาคม 2564
ชื่อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า 1,6,20
ชื่อผู้แต่ง - ราคา 10 บาท
หัวข้อข่าว ใกล้ครบ 100 ล. โดส เร่งสปีดกระตุ้นเข็ม 3 ช่วยต้านโอมิครอนได้ ผู้จัดทำ น.ส.มาลี ประสงค์ดี
หัวเรื่อง โควิด-19 - โรคติดต่อ ผู้ตรวจ
ประเภทข่าว การแพทย์และสาธารณสุข สถิติ

รูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 2